Phụ huynh bé Gấu (LPX CS1)

14Tháng 06/2019

Trường có nhiều hoạt động vui và bổ ích, hẳn nào cháu nhà mình đi các trường khác không muốn đi nhưng đến trường Lá Phong Xanh là hòa nhập ngay. Vui vẻ, hào hứng. Cảm ơn trường và các cô nhiều lắm ạ .

Tin tiếp theo