Phụ huynh bé Bo, Suti (LPX CS1)

28Tháng 05/2018

Cảm ơn ngôi nhà MLA, các cô giáo đã nuôi dưỡng những niềm vui và hạnh phúc của các mầm non. Nhờ tình yêu thương của các cô, tuổi thơ con thật sự đáng nhớ. Mong một ngày lại quay lại trường và lại sà vào lòng các cô líu lo. Hình ảnh ấy chắc đẹp quá cô ơi.

Tin tiếp theo